Сдружения „РОМА ВЕРСИТАС” София „Л.И.Д.Е.Р.” Благоевград и „Център за местни и регионални политики” Шумен. ОБЯВЯВАТ К О Н К У Р С ЗА УЧАСТИЕ НА СТУДЕНТИ ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД В ОБУЧИТЕЛНИ КУРСОВЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК, IT ТЕХНОЛОГИИ, РОМСКИ ЕЗИК и КЛУБОВЕТЕ РОМА ВЕРСИТАС ЗА УЧЕБНАТА 2015-2016 г. КРАЕН СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ – 15.10.2015 г. 17:00 часа
Изисквания към кандидатите:изтеглен файл
Открито да декларират етническия си произход;
Да са записани в редовна или задочна форма на обучение в университети в София, Благоевград и Шумен; Да са с успех минимум „Добър” от предходната академична 2014 / 2015 година /за студенти първа година ще се разглежда общия успех от дипломата за завършено средно образование./ Необходими документи: Апликационна форма – Образец 1; Академична справка , и/или копие на студентска книжка за учебната 2014/ 2015 учебна година и уверение на кандидата, че е записан като студент за 2015 / 2016 учебна година; За студентите първа година – уверение, че кандидатът е записан в учебното заведение и копие от диплома за средно образование Допълнителна информация за програмата: Кандидатите ще бъдат поканени на интервю в офисите на Рома Верситас в съответния град. На част от одобрените кандидати ще им бъде предоставена привилегията да имат наставник за академичната учебна година  /университетски преподавател или специалист в определена област, която съответства на специалността на студента/. Наставникът ще подпомага академичното и професионално развитие на студента.
Срок за подаване на документите: contact_us15.10.2015г., 17:00 часа
Документи се приемат по поща, изпратени препоръчано или чрез куриер на адреса на организациите по – долу или лично внесени в офисите на организациите. Документите могат да бъдат подавани и чрез електронна поща до съответната организация.
За студентите, обучаващи с в университети в София
Сдружение „Рома Верситас” гр. София 1330, ж.к. „Красна поляна”, ул. „Атанас Кирчев” № 24
e-mail: bu208@abv.bg
Tел. 02 / 920 12 39; 0879 24 40 43
За студентите, обучаващи с в университети в Благоевград
Сдружение „Л.И.Д.Е.Р.” гр. Благоевград 2700, ул. „Митрополит Борис” № 18
e-mail: lider_blagoevgrad@abv.bg, тел. 073 / 83 10 39
Координатор: Миглена Олекова – тел.  0899 25 49 26
За студентите, обучаващи с в университети в Шумен
Сдружение „Център за местни и регионални политики”
гр.Шумен 9700 ул. „Ген.Скобелев” № 77 а e-mail: cmrp@abv.bg, тел. 054 / 800 242
От тук можете да свалите формата за кандидатстване: aplikacionna-forma
ОЧАКВАМЕ ВИ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share on Top Social Networks, by eMail, Google Plus, and more!

Theme Provided by Fine WordPress Themes