Обява

On December 30, 2016, in Новини, by admin |   Share!  

Obyva12

Приложения:

  1. CV – Европейски формат – ТУК
  2. Декларация (Приложение 1) за липса на финансиране от други национални и международни стипендиантски програми – ТУК
  3. Декларация за предоставяне на лични данни (Приложение 2) – ТУК
  4. Инструкция за написване на автобиография – ТУК
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share on Top Social Networks, by eMail, Google Plus, and more!

Theme Provided by Fine WordPress Themes