Вие сте лицето на община Никола Козлево”

С тези думи на 22 януари 2015 година кметът г-н Турхан Каракаш посрещна студентите на Програма „Рома Верситас” в заседателната зала на общинската администрация.

Борислав Младенов от Центъра за местни и регионални политики, който е партньор на програмата представи целите и дейностите, които са фокусирани върху създаването на ромски елит в София, Шумен и Благоевград чрез курсове по английски и ромски езици, информационни технологии, както и наставничество.

Заместник – кметът г-жа Весиле Али също уважи срещата със студентите и сподели, че е изключително горда от факта че общината има 7 от 22 одобрени студенти за участие в програмата в Шумен.

Студентите поставиха пред кмета проблема с транспорта до Шумен по време на изпитната сесия до края на февруари, който е пречка за редовното посещаване на курсовете по програмата.

„Вашият проблем е и мой проблем, защото вие сте бъдещето на общината”, каза кметът и пое ангажимент да осигури транспортирането на студентите до Шумен по време на изпитната сесия.

„Колкото повече висшисти има, толкова повече се гордея с общината си”, така кметът закри срещата и пожела на студентите да бъдат здрави и да продължават да се развиват.

Tagged with:  

Comments are closed.

Share on Top Social Networks, by eMail, Google Plus, and more!

Theme Provided by Fine WordPress Themes