Партньори

Институт за литература на БАН – http://www.ilit.bas.bg/

Унгарски културен институт София – http://www.szofia.balassiintezet.hu/bg/

Комисия за защита от дискриминация – http://www.kzd-nondiscrimination.com/

Секретариат на НССЕИВ към МС – http://www.nccedi.government.bg/index.php

Министерство на образованието – http://www.mon.bg/

Областна администрация Враца – http://vratsa.bg/

Община Ботевград – http://botevgrad.bg/

Община Благоевград – http://www.blgmun.com/

Община Провадия – http://www.provadia.bg/

Община Шумен – http://www.shumen.bg/

I МБАЛ София – http://www.1mbal.com/

Асоциация „Интегро“ – http://integrobg.org/

НЧ „Христо Кючуков“ –

НЧ „Симона 2002“ –

Ромска младежка мрежа TernYpe –

СНЦ „Център за местни и регионални инициативи“ – http://cmrp-bg.com/

СНЦ „Инициатива за равни възможности“ – http://www.equalopportunities.eu/

СНЦ „Нова алтернатива 2013“ –

СНЦ „За нов свят“ –

СНЦ „Слънце за всеки“ –

СНЦ „Свят без граници“ – https://www.sviatbezgranici.org/

СНЦ „РОС Купате“ –

Фондация „Здравето на ромите“ – http://romanyhealth.com/

Фондация „Център за регионално развитие – Рома“ – http://crrromakn.blogspot.bg/

Фондация „Рома – Лом“ – http://www.roma-lom.org/

Фондация „Саворе“ –

Организацията ни е член на проромската Национална коалиция „Интелект“ – https://www.facebook.com/intelektbg

 

Полезни връзки:

Европейски парламент – http://www.europarl.europa.eu/portal/bg

Европейска комисия – https://ec.europa.eu/commission/index_bg

Представителство на ЕК в Р България – http://ec.europa.eu/bulgaria/home_bg

Народно събрание на Р България – http://www.parliament.bg/

Министерски съвет на Р България – http://www.government.bg/

Президент – https://www.president.bg/

КЗД – http://www.kzd-nondiscrimination.com/layout/

ЦОИДУЕМ – http://coiduem.mon.bg/

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В :

Youtube

nexusae0_Search-Thumb

Facebook-Logo-Wallpaper-Full-HD

Comments are closed.

Share on Top Social Networks, by eMail, Google Plus, and more!

Theme Provided by Fine WordPress Themes