Къде да уча ?

012Попаднахте на мястото за всички ученици, които мечтаят да станат студенти и за всички студенти – и за тези, които са част от Рома Верситас и за онези, които все още обмислят дали да се включат.

 

Тук можете да посетите сайтовете на всички университети в България, да получите информация за студентските общежития и столове или пък да научите как работят студентските съвети.

 

НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА СТУДЕНТСКИТЕ СЪВЕТИhttp://www.npss.bg/

СТУДЕНТСКИ ОБЩЕЖИТИЯ И СТОЛОВЕ В СТРАНАТАhttp://www.ssoead.com/

 

1. АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ ПЛОВДИВ http://www.au-plovdiv.bg/
2. АКАДЕМИЯ ЗА МУЗИКАЛНО, ТАНЦОВО И ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ПЛОВДИВ http://www.artacademyplovdiv.com/
3. АКАДЕМИЯ НА МВР СОФИЯ http://www.academy.mvr.bg/
4. АМЕРИКАНСКИ УНИВЕРСИТЕТ В БЪЛГАРИЯ БЛАГОЕВГРАД https://www.aubg.edu/
5. БУРГАСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ БУРГАС https://www.bfu.bg/
6. ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР“ ВАРНА http://www.vfu.bg/
7. ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ В. ТЪРНОВО http://www.uni-vt.bg/
8. ВИСШЕ ВОЕННОМОРСКО УЧИЛИЩЕ „НИКОЛА ВАПЦАРОВ“ ВАРНА http://www.uni-vt.bg/
9. ВИСШЕ СТРОИТЕЛНО УЧИЛИЩЕ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“ СОФИЯ http://www.vsu.bg/
10. ВИСШЕ ТРАНСПОРТНО УЧИЛИЩЕ „ТОДОР КАБЛЕШКОВ“ СОФИЯ https://www.vtu.bg/
11. ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ ПЛОВДИВ http://www.uard.bg/
12. ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ЗАСТРАХОВАНЕ И ФИНАНСИ СОФИЯ http://www.vuzf.bg/
13. ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ РАКОВСКИ“ СОФИЯ http://rnda.armf.bg/
14. ЕВРОПЕЙСКО ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ ПЛОВДИВ https://ehsem.bg/
15. ЕВРОПЕЙСКИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПЕРНИК http://epu.bg/
16. ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА http://www.ue-varna.bg/
17. КОЛЕЖ ПО ИКОНОМИКА И АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛОВДИВ http://www.vusi.bg/
18. КОЛЕЖ ПО МЕНИДЖМЪНТ, ТЪРГОВИЯ И МАРКЕТИНГ СОФИЯ https://www.mtmcollege.org/
19. КОЛЕЖ ПО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩИ СОФИЯ http://www.utp.bg/
20. КОЛЕЖ ПО ТУРИЗЪМ БЛАГОЕВГРАД http://cotur.bg/
21. ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ https://ltu.bg/
22. МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ“ ВАРНА http://mu-varna.bg/
23. МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПЛЕВЕН http://www.mu-pleven.bg/
24. МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПЛОВДИВ http://mu-plovdiv.bg/
25. МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ http://mu-sofia.bg/
26. МЕЖДУНАРОДЕН КОЛЕЖ ДОБРИЧ http://www.vumk.eu/
27. МЕЖДУНАРОДНО ВИСШЕ БИЗНЕС УЧИЛИЩЕ БОТЕВГРАД http://ibsedu.bg/
28. МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ“ СОФИЯ http://www.mgu.bg/
29. НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ В. ТЪРНОВО http://www.nvu.bg/
30. НАТФИЗ „КРЪСТЮ САРАФОВ“ СОФИЯ http://natfiz.bg/
31. НМА „ПРОФЕСОР ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ“ СОФИЯ http://www.nma.bg/
32. НСА „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ СОФИЯ http://www.nsa.bg/
33. НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ СОФИЯ http://www.nha.bg/
34. НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ http://www.nbu.bg/
35. ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ ПЛОВДИВ https://uni-plovdiv.bg/
36. ПРОФЕСИОНАЛЕН КОЛЕЖ “ЕВКЛИД” СОФИЯ http://www.evklid.bg/
37. РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ“ РУСЕ https://www.uni-ruse.bg/
38. СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ СОФИЯ https://www.uni-sofia.bg/
39. СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ „ДИМИТЪР ЦЕНОВ“ СВИЩОВ https://www.uni-svishtov.bg/
40. ТЕАТРАЛЕН КОЛЕЖ „ЛЮБЕН ГРОЙС“ СОФИЯ http://lgroys-college.com/
41. ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА http://www2.tu-varna.bg/
42. ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ГАБРОВО http://www.tugab.bg/
43. ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ http://www.tu-sofia.bg/
44. ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СТАРА ЗАГОРА http://uni-sz.bg/
45. УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО СОФИЯ http://www.unwe.bg/
46. УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ http://uacg.bg/
47. УНИБИТ СОФИЯ http://www.unibit.bg/
48. УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ ПЛОВДИВ http://uft-plovdiv.bg/
49. УНИВЕРСИТЕТ „ПРОФЕСОР ДОКТОР АСЕН ЗЛАТАРОВ“ БУРГАС http://www.btu.bg/
50. ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ http://dl.uctm.edu/bg/
51. ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ЕП. КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ“ ШУМЕН http://shu-bg.net/
52. ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ БЛАГОЕВГРАД http://www.swu.bg/

 

НЕПРЕСТАННОТО ОБУЧЕНИЕ Е ПЪТ КЪМ УСПЕХА.

 

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В :

Youtube

nexusae0_Search-Thumb

Facebook-Logo-Wallpaper-Full-HD

Comments are closed.

Share on Top Social Networks, by eMail, Google Plus, and more!

Theme Provided by Fine WordPress Themes